Trygg og god bolig
for alle

Boligbyggelagene tilbyr gode boliger for folk flest. Vi jobber for at de skal få best mulig handlingsrom.

Interessepolitikk

Vi jobber for å bedre boligbyggelagenes vilkår. Les mer om hva vi mener og hva vi jobber for.

Kurs og konferanser

Øk din kompetanse og bygg nettverk! NBBL arrangerer en rekke kurs for ansatte i boligbyggelag.

Jus

Når du bor i et boligselskap kan det dukke opp juridiske problemstillinger. Vi gir deg råd om noen av de vanligste.

Boligpodden

NBBLs podcast om boligmarkedet, samfunn og bolig generelt. Finnes også på iTunes og Spotify.

Boligbloggen

Bloggen til de ansatte i NBBL. Her skriver de om ulike aktuelle boligpolitiske tema.

Frokostmøter

NBBL arrangerer frokostmøter med ulike boligpolitiske tema. Sjekk hva som skjer fremover!

Boligmarkedsbarometeret

En månedlig måling av folks forventninger til utviklingen i boligmarkedet.

;