Fasiten kommer om én uke, men her er lekkasjene vi vet om så langt. Saken vil bli fortløpende oppdatert frem mot mandagens budsjettfremleggelse.

Oppfølging av 10 TWh-mål

NBBL har god grunn til å tro at regjeringen vil presentere en plan for energisparing i eksisterende bygg. Det er på tide. Det er over tre år siden Stortinget ba om en slik plan plan der målet er 10 TWh reduksjon innen 2030. Regjeringen har i mellomtiden forsøkt å argumentere for at markedet vil fikse 10 TWh sparing av seg selv, uten statlige virkemidler. Men et flertall på Stortinget er uenige, og har krevd at planen må på plass. Det er knyttet stor spenning til hva som konkret kommer. NBBL håper på en plan som øker tempoet i oppgradering av borettslag og boligsameier.

Lavere eiendomsskatt

Da regjeringens politiske plattform ble presentert i januar ble det klart at eiendomsskatten skal reduseres ytterligere, fra fem til fire promille. Det er klart at dette vil skje med virkning fra 2021. Tidligere er det presentert en reduksjon av eiendomsskatten fra sju til fem promille, med virkning fra 2020.

Klimaarbeid

Norge skal melde inn våre nye klimamål til FN tidlig neste år, og også utarbeide en egen lavutslippsstrategi. Dette arbeidet vil gripe inn i alle sektorer, også boligsektoren.

Utvidet bransjeprogram

Det er klart at det vil bli satt av fem millioner i budsjettforslaget til å utvide bransjeprogrammet i industri- og byggenæringen. Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom staten, Byggenæringens Landsforbund (BNL), Norsk Industri og Fellesforbundet, og har som mål om å sikre kompetansepåfyll i næringen slik at flere skal kunne stå i jobb lenger.

;